Ashley & Nik | 2015.06.06 | Linn, KS | Sarah & Luke - labrisaphotography