The C Family | Aug 2012 | Kansas | Chris & autumn - labrisaphotography